התחברות / הרשמה

תגית: קנין

מדרש

ארבעה נקראו נחלה

ארבעה נקראו נחלה, בהמ”ק שנאמר (שמות טז) בהר נחלתך, ארץ ישראל נקראת נחלה שנאמר (דברים יט) בארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך נחלה, התורה נקראת

קריאה וצפייה
מדרש

ארבעה נקראו קנין

ארבעה נקראו קנין. ישראל נקראו קנין שנאמר (שמות טו) עם זו קנית. שמים וארץ נקראו קנין שנאמר (בראשית יד) קונה שמים וארץ. בית המקדש נקרא

קריאה וצפייה