התחברות / הרשמה

תגית: מהר”ל

גמרא

שירה בארץ ישראל

אין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ. יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ, היכי אמרינן שירה? כדתניא: עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות לומר

קריאה וצפייה