התחברות / הרשמה

תגית: כוזרי

מדרש

שלי לשלי

זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה. מהו לכם? לכם היא ראויה. משל למלך שהיו לו עבדים ושפחות והיה משיא לעבדיו שפחות מן אוסיא אחרת, ולשפחותיו

קריאה וצפייה