התחברות / הרשמה

תגית: כוזרי

מדרש

שלי לשלי [מדרש 3]

זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה. מהו לכם? לכם היא ראויה. משל למלך שהיו לו עבדים ושפחות והיה משיא לעבדיו שפחות מן אוסיא אחרת, ולשפחותיו

קריאה וצפייה