התחברות / הרשמה

תגית: הרב קוק

מדרש

עמד וימודד ארץ

רשב”י פתח [חבקוק ג:ו’] עמד וימודד ארץ, מדד הקב”ה כל האומות ולא מצא אומה שהיא ראויה לקבל את התורה אלא ישראל, מדד כל הדורות ולא

קריאה וצפייה