התחברות / הרשמה

קטגוריה: מדרש

מדרש

שלי לשלי [מדרש-3]

זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה. מהו לכם? לכם היא ראויה. משל למלך שהיו לו עבדים ושפחות והיה משיא לעבדיו שפחות מן אוסיא אחרת, ולשפחותיו

קריאה וצפייה
מדרש

ארץ זבת חלב [מדרש-1]

“רבי אלעזר אומר, “חלב” זה חלב הפירות. “דבש”, זה דבש תמרים.רבי עקיבה אומר, “חלב”, זה חלב ודאי, וכן הוא אומר “והיה ביום ההוא יטיפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב”

קריאה וצפייה