התחברות / הרשמה

גם הצדיקים וגם הרשעים מקרבים את הגאולה [תפילה-8]

היה שותף של ארץ ישראל יומי

תרום עבור דבר תורה

Torah Lesson written by: צבי לוי

(יט) וְיִֽירְא֤וּ מִֽמַּעֲרָב֙ אֶת־שֵׁ֣ם ה֔’ וּמִמִּזְרַח־שֶׁ֖מֶשׁ אֶת־כְּבוֹד֑וֹ כִּֽי־יָב֤וֹא כַנָּהָר֙ צָ֔ר ר֥וּחַ ה֖’ נֹ֥סְסָה בֽוֹ: (כ) וּבָ֤א לְצִיּוֹן֙ גּוֹאֵ֔ל וּלְשָׁבֵ֥י פֶ֖שַׁע בְּיַֽעֲקֹ֑ב נְאֻ֖ם הֽ’: (כא) וַאֲנִ֗י זֹ֣את בְּרִיתִ֤י אוֹתָם֙ אָמַ֣ר ה֔’ רוּחִי֙ אֲשֶׁ֣ר עָלֶ֔יךָ וּדְבָרַ֖י אֲשֶׁר־שַׂ֣מְתִּי בְּפִ֑יךָ לֹֽא־יָמ֡וּשׁוּ מִפִּיךָ֩ וּמִפִּ֨י זַרְעֲךָ֜ וּמִפִּ֨י זֶ֤רַע זַרְעֲךָ֙ אָמַ֣ר ה֔’ מֵעַתָּ֖ה וְעַד־עוֹלָֽם:

[ישעיהו פרק נט: יט – כא]

 

הנביא ישעיהו מתנבא על הגאולה העתידה, ואומר: “ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם ה’ “. הגמרא ביומא דף פו ע”ב, מפרשת את הפסוק כך: מה הטעם שהקב”ה מביא גאולה לעם ישראל (“ובא לציון גואל”)? מפני שעם ישראל חזר בתשובה (“ולשבי פשע ביעקב”)! במילים אחרות, הגמרא אומרת שמפסוק זה רואים שהגאולה העתידה תגיע אחרי שעם ישראל יעשו תשובה.

אם כדברי הגמרא, שנזכה לגאולה רק לאחר שעם ישראל יחזור בתשובה, מדוע הסדר בפסוק הוא הפוך? לפי הגמרא הנ”ל היה צריך לכתוב: “ולשבי פשע ביעקב – ובא לציון גואל נאם ה’ “!

נענה על שאלה זו בשתי דרכים, ומדרכים אלו נלמד על היחס בין התשובה של עם ישראל לקב”ה, לבין הגאולה העתידה.

 

הגאולה מתקרבת גם על ידי הצדיקים וגם על ידי הרשעים

החפץ חיים כותב בספרו “ציפית לישועה” (פרק א’), שהגאולה מתקרבת לא רק על ידי מעשי הצדיקים, אלא גם על ידי מעשה הרשעים. החפץ חיים ראשית מקשה, שמצד אחד התורה מדברת על כך שבזמן הגאולה עם ישראל יחזור בתשובה, אולם מצד שני לדברי חז”ל בדור הגאולה “חוצפא יסגי” [בבלי, סוטה מ”ט]– יהיה הרבה חוצפה בדור. כיצד הדברים מתיישבים? מסביר החפץ חיים, שבדור הגאולה באמת יהיו שני סוגי אנשים, וכל מה שאמרה התורה יהיה. מצד אחד תהיה כפירה ומצד שני יהיו שלומי אמוני ישראל שישמרו את התורה, ושניהם יקרבו את הגאולה.

מעשי הצדיקים מקרבים את הגאולה בגלל זכותם העצומה, על כך שאפילו בדור הזה שהאתגר הוא עצום, שיש הרבה כפירה ועזיבה של היהדות, בתוך כל זה הם עדיין חיים ודבקים באמונתם. הניסיונות בדור הזה גדולים מדורות קודמים.

אמנם מסביר החפץ חיים, שגם מעשי הרשעים מקרבים את הגאולה. מדוע? משום שבדורות קודמים, בזמן שכל עם ישראל דבק בתורה, ומסר את הנפש על התורה – לא היה נחיצות כל כך להביא את הגאולה. כי קיום התורה עמד על תילו בכל מצב, כי כל עם ישראל מסר על כך את הנפש! הקב”ה לא הביא את הגאולה בדורות אלו, כדי להגביר את זכויותיהם של עם ישראל. אבל בדור הזה שקמים בתוך עם ישראל אנשים ועוזבים את היהדות, ויש התפשטות של דעות זרות וכפירה – במצב כזה אין צורך באורך הגלות. כי הרבה מעם ישראל עוזב את התורה! לכן במצב זה, יחיש הקב”ה את הגאולה, כדי שגם מי שיצא לתרבות רעה יוכל להכיר את אור האמת של התורה, ולחזור בתשובה.

אומר החפץ חיים, לכן אל יפול ליבנו בקרבנו שאנו רואים את כל הכפירה שיש היום בדור. זהו דווקא הסימן להתקרבות הגאולה! שהקב”ה יאמר לגלות די, כדי שעם ישראל יפסיק לסטות מדרך האמונה. הקב”ה יקרב את הגאולה כדי שהרחוקים ישובו ויבואו.

 

הדור שלנו הוא גם כולו זכאי וגם כולו חייב

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל, בספרו עקבי הצאן במאמר הדור, הולך בדרך דומה אך שונה מהחפץ חיים. הוא מבאר על פי מה שאמרו חז”ל (בגמרא סנהדרין דף צח ע”א), שמשיח יגיע או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. כלומר, הגאולה תגיע או בדור שהוא כולו מלא זכויות ותשובה לקב”ה, או בדור שהוא כולו מלא חובה – שאין לו זכויות, שהוא חוטא.

הרב קוק מסביר שבדור שלנו אנו רואים שבעצם שני הדברים נכונים. הדור שלנו, הוא גם “כולו זכאי”, וגם “כולו חייב”. הכיצד? בדור שלנו ישנה תביעה פנימית מאוד גאולה. הרב קוק זיהה שהיציאה של הצעירים בדור לכל מיני דעות זרות כמו קומוניזם, סוציאליזם וכדו’, אינה הפקרות ויצר הרע בלבד. היה להם תביעה פנימית אמיתית לאידאלים גדולים – רק שהם חשבו שזה נמצא דווקא מחוץ לתורה. הם חשבו שבתורה יש רק מצוות מעשיות שאין בהם אידאל או חזון גדול. במילים אחרות, הסיבה שהדור חוטא הוא דווקא בגלל מעלתו. בצורה חיצונית ומעשית, חלק מהדור כופר בתורה, מחלל שבת ואוכל טרף. אבל בצורה פנימית זה בגלל הרצון לממש אידאל גדול של תיקון העולם.

לכן מבחינה פנימית, הדור בעצם חוזר בתשובה! הוא באמת מחובר לרצון לתקן את העולם, שזה בעצם המטרה של התורה ועבודת ה’. מבחינה פנימית הוא “כולו זכאי”. מבחינה מעשית חיצונית, הוא “כולו חייב” – הוא חוטא לצערינו.

הפתרון, מסביר הרב קוק זצ”ל, אינו לקרוא תיגר על מי שכופר בתורה. לא זו הדרך. הדרך היא להראות למי שעזב את היהדות – שבעצם מה שהוא מחפש נמצא דווקא בתורה! השאיפה האמיתית לתיקון העולם נמצאת בתורה, רק שהוא לא ראה את זה. הוא נפגש עם חלק מסוים בתורה, במצוות המעשיות בלבד למשל, והוא חשב שזה כל התורה. ולא כן הוא הדבר. בתורה יש רבדים עמוקים שבהם כל האידאלים הגדולים של תיקון העולם נמצאים.

לגבי מה ששאלנו, מדוע הנביא הפך את הסדר בפסוק, התשובה היא שהגאולה תבוא בדור שיש בה גם תשובה וגם חובה. כי יש תשובה פנימית וחיצונית. מבחינה פנימית עם ישראל חוזר בתשובה – הוא באמת מחובר לעומק מה שהתורה רוצה. וזה מה שמקרב את הגאולה. אמנם זו לא תשובה שלמה – עד שעם ישראל יקיים את התורה בשלמות, עם כל המצוות המעשיות.

 

סיכום

ראינו שהגמרא ביומא אומרת שעם ישראל יחזור בתשובה וזה יקרב את הגאולה. לפי זה שאלנו מדוע הנביא ישעיהו אומר: “ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב” – בפסוק הסדר הוא הפוך! קודם גאולה ואז תשובה!

החפץ חיים מסביר שבדור הגאולה, שהוא בעצם דורנו, יהיה גם תשובה וגם כפירה – ושניהם יקרבו את הגאולה. הצדיקים יקרבו את הגאולה בכך שהם דבקים בתורה למרות הניסיון הגדול לדבוק בתורה בדור שיש הרבה כפירה. הרשעים מקרבים את הגאולה, כי הקב”ה ישים קץ לגלות, כי הוא רוצה שבניו יחזרו בתשובה. הוא יביא את הגאולה כדי שגם הרחוקים יראו את אור האמת ויחזרו בתשובה.

הרב קוק מסביר שבדור הגאולה, שהוא בעצם דורנו, יהיה גם בתוך הכופרים – צד של כפירה וצד של זכות ותשובה. בצורה פנימית, מצד השאיפות של הכופרים בתורה, הם ירצו במה שהתורה רוצה, לתקן את העולם. אולם בצורה החיצונית, הם יבחרו שלא ללכת בדרך התורה אלא בדעות זרות – כי הם חושבים ששם נמצאים כל האידאלים שהם חולמים עליהם.

אל יפול רוחינו בקרבנו היום בראיית כל הכפירה שיש היום בדור. עלינו לדעת שדווקא זה סימן שהגאולה מתקרבת! דווקא בעת הזאת עלינו להוסיף אומץ ודבקות בתורה, ולדעת שאנחנו בזה מקרבים את הגאולה, והיא רק הולכת ומתקרבת ולא הולכת ומתרחקת. עלינו לקרוא לאחינו שעדיין לא שומרי תורה ומצוות – ולהראות להם שתיקון העולם האמיתי נמצא בקיום התורה ומצוותיה. באמת כל מה שהם מחפשים נמצא בתורה, ורק כלפי חוץ נראה להם שזה לא קיים בה.

שנזכה בעזרת ה’ לתשובה שלמה של כל עם ישראל בקרוב, ולגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן!

שתף את השיעור >>