התחברות / הרשמה

ארץ ישראל העליונה [חומש-23]

היה שותף של ארץ ישראל יומי

תרום עבור דבר תורה

Torah Lesson written by: ניר שאול

אֵ֣לֶּה פְקוּדֵ֤י הַמִּשְׁכָּן֙ מִשְׁכַּ֣ן הָעֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֥ר פֻּקַּ֖ד עַל־פִּ֣י מֹשֶׁ֑ה עֲבֹדַת֙ הַלְוִיִּ֔ם בְּיַד֙ אִֽיתָמָ֔ר בֶּֽן־אַהֲרֹ֖ן הַכֹּהֵֽן:

(שמות לח, כא)

 וע”ד המדרש: (תנחומא פקודי ב) “אלה פקודי המשכן משכן”, למה שני פעמים “משכן”, אלא ללמד שהיכל של מטה מכוון כנגד היכל של מעלה, שנאמר: “מכון לשבתך פעלת ה'” וגו’ (שמות טו, יז), אל תקרי “מכון” אלא מכוון.

  (רבינו בחיי שם)

 

ארץ ישראל של מעלה

רבינו בחיי מזכיר כאן מושג של בית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה, בסוף התורה (דברים לב, נב) הוא מחדש שקיים גם כן מושג של ארץ ישראל של מעלה שמכוונת כנגד ארץ ישראל של מטה. מה פירוש המושגים הללו? מהי ארץ ישראל העליונה וההיכל של מעלה? ומה המשמעות של ההקבלה של ארץ ישראל העליונה מול ארץ ישראל התחתונה?

 

הקדושה של ארץ ישראל מתאימה לארץ

רקע- לא לתפוס מושגים רוחניים בציור גשמי

ניתן להסביר את המושג של ארץ ישראל העליונה כמושג רוחני קיים ולא כמשל. כאשר אנחנו מדברים על מושג של משכן או מקדש של מעלה, אנו צריכים לשים לב שמדובר בדברים רוחניים ולא בדברים גשמיים. גם בהקשר של ארץ ישראל העליונה אנו צריכים להבין שאנו לא יכולים לצייר לעצמינו תמונה של ארץ ישראל ולהצמיד את התמונה הזו לארץ ישראל העליונה. העולמות העליונים הם עולמות שיש בהם רק רוחניות. אמנם כל אחד מאתנו היה נשמה בעולם העליון לפני שירד לעולם הזה ואז ידענו מהו הפירוש של המושגים הרוחניים הללו כמו שידענו את כל התורה, אך ד’ השכיח מאתנו את כל התורה כולה ובכללה גם את הכרת המציאות של העולמות העליונים, וכמו שחז”ל אמרו: “למה הולד דומה במעי אמו… ומלמדים אותו כל התורה כולה… וכיוון שבא לאוויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה” (נדה לב, ב).

 

הנשמה של ארץ ישראל

אם כן, מהי כן ארץ ישראל העליונה? ארץ ישראל העליונה היא הנשמה של ארץ ישראל החומרית, היא הכוח שמחייה את הארץ. ארץ ישראל היא ארץ חיה, היא מתרחבת כאשר מתרבים עליה עם ישראל כמו שהיא הצטמצמה בזמן שישראל גלו ממנה (גיטין נז, א). כמו כן, הארץ מקיאה את המגזימים לחטוא בה במיוחד בעבירות של גלויי עריות וכדומה (ויקרא יח, כה), והיא גם נותנת פירות בעין יפה לבאים אליה בזמן הגאולה (סנהדרין צח, א). ומכוחה של נשמתה של ארץ ישראל לפי מה שלמד הב”ח (או”ח סוף סימן רח) נשפעת קדושה בפירות של ארץ ישראל החומרית שהם מכניסים יראת שמיים בלב אוכליהם, וקרא לזה: ‘מקדושת הארץ העליונה’.

אם כן, זו המשמעות של המציאות הרוחנית של ‘ארץ ישראל העליונה’ וההכוונה המדויקת שלה כנגד ארץ ישראל החומרית, שכמו שהקב”ה נפח נשמה בגוף של כל אדם ואדם והיא מה שנותנת לאותו אדם את האופי המיוחד שלו ואת התכונות השרשיות שיהיו לו, כך יצר בורא העולם נשמה לארץ ישראל שהיא תהיה ארץ חיה, בעלת תנועה והשפעה על השוכנים בתוכה, ובעלת מאפיינים ותכונות מיוחדות שמתאימות לקדושה המעולה שלה.

יש לציין שלשאר הארצות אין נשמה. זאת אומרת, אין להם כוחות וביטויים של משהו חי, בעל תנועה, השפעה ורצון. הם דוממות לגמרי. הרצון של ארץ ישראל שמתבטא בהקאת החוטאים והצלחה לצדיקים השוכנים בה הוא ייחודי לארץ ישראל בלבד, והוא קיים רק באדמה, בעצים ובאבנים של ארץ ישראל. וכך דורשים בזוהר (תזריע דף מה, ב) על הפסוק (תהילים כד:א): “לדוד מזמור, לד’ הארץ ומלואה תבל ויושבי בה”, שארץ ישראל נקראת: ‘ארץ החיים’, ושאר הארצות נקראות: ‘תבל’.

 

סיכום

ראינו פירוש למושג של ארץ ישראל של מעלה וההתאמה שלה לארץ ישראל של מטה:

כמציאות: נשמה וגוף, הכוח שנותן לארץ ישראל תכונות של חיים הוא נותן לה מאפיינים של חיים שמתאימים לחומר המיוחד שלה.

 

ותחזינה עינינו

אנו מתפללים בתפילת עמידה שלוש פעמים ביום ואומרים: “ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים”. פשט הבקשה הוא שהקב”ה יחזור בקרוב לירושלים, וברור שנשים לב לשובו מכיוון שאז יהיה תיקון של כל העולם במלכות שדי. בנו של הרב הנזיר, הרב שאר ישוב כהן זצ”ל באחת מעצרות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב הציע לפרש את הבקשה הזו באופן אחר: שהקב”ה יפקח את עינינו לראות את שלבי החזרה לארץ ישראל וירושלים, ולא נפספס את ההכרה הזו של כל שלב ושלב בהתקדמות רבת השלבים של הגאולה.

 

מבקשים אנו מד’ שיעזור לנו לראות את כוחות החיים של ארץ ישראל בפעולתם המלאה, ולזכות לראות בקרוב כיצד האידיאל הרוחני של ארץ ישראל יבוא לידי ביטוי בהכלת עם ישראל כולו יושב מסודר לשבטיו לפי נחלת שבט ושבט שהנחילנו יהושע בן נון, וכיצד מירושלים וארץ ישראל כולה תצא הכרת האמת השלמה לעולם כולו, וכמו שניבא לנו ישעיה באומרו: “והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל־הר־ד’ אל־בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר־ד’ מירושלם” (ישעיהו ב:ג). אמן.

שתף את השיעור >>