תומך לשנה

Support Eretz Yisarel Yomi

Be a Series Year Sponsor

כל השיעורים בנושא סדרה

השמות של ארץ ישראל [סדרה-1]

שאלה

השמות של ארץ ישראל 1] שער השמים 2] נחלת ד’ 3] הר קדשו 4] הדום רגליו 5] ציון.

מה בא ללמד הכוזרי בריבוי השמות של ארץ ישראל?

תשובה

1. ד’ נתן לארץ ישראל שמות רבים בתורה, מפני חשיבותה וחביבותה אצלו.

2. לארץ ישראל ישנן מעלות רבות שנרמזות בשמות השונים שקיבלה הארץ.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

טהרת הלב המיוחדת בארץ ישראל [סדרה-2]

שאלה

מלך כוזר שואל את החבר: מה יש בארץ ישראל שאין במקום אחר בעולם?

תשובה

1. אף שהנבואה והניסים הגלוים לא קיימים כעת בארץ, יש בה קשר עם ד’ כי ישנה קדושה אלוקית שחופפת את ארץ ישראל תמיד.

2. ד’ בחר בארץ ומשגיח עליה תמיד, לכן רק בה יש אפשרות להגיע לשלמות, וישנן מצוות שכל קיומן תלוי בארץ ישראל.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

קדושת הארץ וקדושת הזמן [סדרה-3]

שאלה

לפי הכוזרי, מה הקשר בין קדושת הארץ וקדושת הזמן?

תשובה

א. זמנים קדושים מאפשרים לעם ישראל להתקדש ולהתעדן מצד הארץ שמתגברת ומתקדשת בעתים הללו.

ב. חישובי קביעת המועדות עבור ישראל אינם יכולים להתקיים אלא במקום המקדש, כי קביעת המועדות היא דבר ד’.

מגיש: אריאל פינקלשטין

לקריאת המאמר

אהבת ארץ ישראל מקרבת את הגאולה [סדרה-4]

שאלה

לפי הכוזרי, איך חיבוב ארץ ישראל מביא את הגאולה?

תשובה

א. חיבוב הארץ מביא לעלייה לארץ וליישובה ולפתחת את הארץ מבחינה רוחנית ופיזית.

ב. אהבת הארץ היא תיקון חטא המרגלים שדחו את הארץ.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

הפיכת סדום-רק בארץ ישראל – חלק א’ [סדרה-5]

שאלה

1. מדוע העונש של סדום היה כל כך חמור שהעיר נחרבה לעולם?
2. מה הלקח שעם ישראל היה צריך ללמוד מהפיכת סדום?

תשובה

ד’ רצה שעם ישראל יבין שארץ ישראל יכולה להרגיש. היא לא סובלת את החוטאים ומקיאה אותם.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

הפיכת סדום -רק בארץ ישראל (חלק ב’) [סדרה-6]

שאלה

1. מדוע העונש של סדום היה כל כך חמור שהעיר נחרבה לעולם?

2. מה הלקח שעם ישראל היה צריך ללמוד מהפיכת סדום?

תשובה

עם ישראל צריכה להעריך שבארץ ישראל עלינו להתנהג כמו בתוך ארמון מלכותי, ארמון אלוהים. החיים בארץ, הציפיות גדולות יותר. ד’ הציב אותנו בארץ כדי שנוכל לרומם את עצמנו ואת העולם כולו.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

אין ארצנו מקבלת את אויבינו [סדרה-7]

שאלה

כתוב בפסוק בספר ויקרא: “וַהֲשִׁמֹּתִי אֲנִי אֶת הָאָרֶץ וְשָֽׁמְמוּ עָלֶיהָ אֹֽיְבֵיכֶם הַיֹּשְׁבִים בָּֽהּ”. איך הרמב”ן לומד מן הפסוק שזה ברכה ולא קללה?

תשובה

לדברי הרמב”ן, לא רק שאויבינו לא יוכלו ליישב את הארץ, אלא שהארץ עצמה תתעב אותם.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

הצלחה במלחמה: מאמץ ובזכויות האבות, תפילה ותורה [סדרה-8]

שאלה

א. בתקופת יעקב, העיר שכם הייתה בשליטת החוי ולא בידי האמורי?

ב. מה הפירוש שיעקב נלחם בחרבו ובקשתו?

תשובה

1. אמורי מתייחס לאומה שעם ישראל תלחם בעת כניסתה לארץ.
2. בחרבי ובקשתי המשמעות כפולה, הכוונה לתפילה ותחנונים וגם למלחמה פיזית, שכן במלחמה יש צורך בשניהם.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

האם העבודה בארץ ישראל מצוה? [סדרה-9]

שאלה

איך החתם סופר מסביר שהמחלוקת רק בארץ ישראל?

תשובה

החתם סופר מסביר שהמחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי נוגעת לארץ ישראל. כמו שתפילין ולולב הן מצוות, כך גם העבודה על הארץ היא מצווה.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר