תומך לשנה

בעילום שם

לעילוי נשמות אברהם שמעון בן חיים לייב ורבקה בת אליעזר צבי ז"ל

כל השיעורים בנושא תפילה

מזמור הודו: הבנת חבל, נחלה, וארץ כנען [תפילה 1]

שאלה

1. מה המשמעות “חבל” ביחס לנחלה?

2. מדוע הארץ נקראת ארץ כנען?

תשובה

1. ארץ כנען מתייחסת לחומר וגוף, וחבל מתייחס לחיבור היבטים אלה לדרגה רוחנית ונחלה מרמז למקור של הטוב וברכה.

2. מכיוון שארץ ישראל היא מקור הקדושה וברכה, היא המקום להעלות את החומר והגוף.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

פירות ארץ ישראל [תפילה 2]

שאלה

מהי המעלה הגדולה של פירות ארץ ישראל?

תשובה

פירותיה יונקות מקדושת השכינה השוכנת בארץ. כשאדם אוכל מפירות הארץ, זוכה להיות מושפע מקדושה זו.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

ברכת המזון אכילה בארץ ישראל [תפילה 3]

שאלה

מדוע מזכירים את ארץ ישראל כשמודים לד’ על האוכל שהוא נותן לנו?

תשובה

כשם שהמזון מקיים את האדם ברמה הפיזית, הארץ מקיימת ברמה הרוחנית.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

בחירת ה’ באברהם והבטחת הארץ [תפילה 4]

שאלה

מכיוון שד’ הוא כל יכול ומקיים את הבטחותיו, מה המשמעות של הברית שד’ עושה עם אברהם במתן ארץ ישראל?

תשובה

ברית מבטאת את החיבור העמוק בין ד’ לעם ישראל.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

בחירה והתאוות לציון [תפילה-5]

שאלה

1. מה המשמעות של השם ‘ציון’?

2. מה הכוונה שד’ ‘אוה למושב לו’?

תשובה

1. ציון היא הכלי הרוחני המחייה את ארץ ישראל, שהארץ שואבת את כוחה ממנה.

2. ד’ חפץ בארץ ישראל מכיוון שהיא המקום ששוכן השכינה בעולם הזה.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

שיר המעלות וקדושת ארץ ישראל [תפילה-6]

שאלה

מדוע לפני שמברכים ברכת המזון, אומרים את מזמור תהילים קכו “שיר המעלות” שמזכיר ציון?

תשובה

החיבור של האמצעי אל המטרה, ושכל הצרות והקשיים ייראו כמו חלום זה המהות של ארץ ישראל.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

ארץ ישראל מכפרת עבור עם ישראל [תפילה-7]

שאלה

מדוע בתפילת מוסף בשבת ב’אב הרחמים’ מזכירים את נשמות הנרצחים על קידוש השם בגלויות?

תשובה

על ידי חורבן ושממה של הארץ שהיא סובלת עבור עם ישראל, היא משיגה כפרה על חטאיהם.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

גם הצדיקים וגם הרשעים מקרבים את הגאולה [תפילה-8]

שאלה

הפסוק בנביא אומר שקודם תהיה גאולה ואחר כך תשובה. הגמרא מסבירה שתחילה תהיה תשובה ואחר כך גאולה. האם יש סתירה?

תשובה

1. מעשי הצדיקים מקרבים את הגאולה בגלל זכותם העצומה, והרשעים כיוון עוזבים את היהדות, ד’ יביא את הגאולה, והם יחזרו בתשובה.

2. משיח יהיה בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. הדור שלנו כולו זכאי ודור שכולו חייב. הרשעים, כלפי חוץ הם דוחים את התורה אך מבפנים טובים כי מטרתם לתקן את העולם.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

זכירת הארץ מזכה את עם ישראל לרחמים [תפילה-9]

שאלה

1. מה הקשר שד’ זוכר את האבות וארץ ישראל?

2.כיצד הארץ מועילה לרחמים על עם ישראל?

תשובה

האבות והארץ מלמדים שאפילו כשעם ישראל חוטאים, בפנים הם נשארים קרובים לד’. הדבר מעורר רחמים כאשר ד’ דן אותם.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר