תומך לשנה

היה שותף של "ארץ ישראל יומי"

תהיה תומך השנה של "ארץ ישראל יומי"

כל השיעורים בנושא תפילה

מזמור הודו: הבנת חבל, נחלה, וארץ כנען [תפילה 1]

שאלה

1. מה המשמעות “חבל” ביחס לנחלה?

2. מדוע הארץ נקראת ארץ כנען?

תשובה

ארץ כנען מתייחסת לחומר וגוף, וחבל מתייחס לחיבור היבטים אלה לדרגה רוחנית ונחלה מרמז למקור של הטוב וברכה. מכיוון שארץ ישראל היא מקור הקדושה וברכה, היא המקום להעלות את החומר והגוף.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

פירות ארץ ישראל [תפילה 2]

שאלה

מהי המעלה הגדולה של פירות ארץ ישראל?

תשובה

פירותיה יונקות מקדושת השכינה השוכנת בארץ. כשאדם אוכל מפירות הארץ, זוכה להיות מושפע מקדושה זו.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

ברכת המזון אכילה בארץ ישראל [תפילה 3]

שאלה

מדוע מזכירים את ארץ ישראל כשמודים לד’ על האוכל שהוא נותן לנו?

תשובה

כשם שהמזון מקיים את האדם ברמה הפיזית, הארץ מקיימת ברמה הרוחנית.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

בחירת ה’ באברהם והבטחת הארץ [תפילה 4]

שאלה

מכיוון שד’ הוא כל יכול ומקיים את הבטחותיו, מה המשמעות של הברית שד’ עושה עם אברהם במתן ארץ ישראל?

תשובה

ברית מבטאת את החיבור העמוק בין ד’ לעם ישראל.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר