תומך לשנה

בעילום שם

כל השיעורים בנושא גמרא

סימן לקץ: ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה [גמרא 1]

שאלה

מדוע הסימן לגאולה הוא שהארץ נותנת את פירותיה ולא משהו יותר רוחני?

תשובה

1. עמ”י מתפתח, כמו אצל תינוק ההתפתחות הגשמית באה לפני זו הרוחנית.

2. עמ”י עוסק בתורה והקב”ה דואג לצד הגשמי שיהיה טוב.

3. ההתקדמות של עמ”י באה לידי ביטוי במצבה הגשמי של ארץ ישראל.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

ארץ ישראל נקנית “ביסורים” [גמרא 2]

שאלה

מי מוכן לקבל מתנה אם התנאי לקבלתן הוא על ידי יסורים?

תשובה

כדי לזכות בתורה, ארץ ישראל ועולם הבא חייבים התמסרות. אי אפשר לזכות בדברים הללו אם לא נשקיע את כל כחותינו בהם. מתנות ללא התמסרות לא יחזיקו מעמד אצל המקבל.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

מספר הצדיקים בארץ ישראל [גמרא 3]

שאלה

מדוע העולם מתקיים עבור 45 צדיקים?

מדוע הקבוצה הגדולה יותר של 30 נמצאים בארץ ישראל?

תשובה

המספר ארבעים וחמש מורכב למעשה מחמש עשרה שלוש פעמים. המהר”ל מסביר שהמספר חמש עשרה מסמל מעלה עליונה, ואת החשיבות של מספר שלוש.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

פזיזותו של רבי זירא להיכנס לארץ [גמרא 4]

שאלה

מה היה הסיבה לפזיזותו של ר’ זירא להכנס לארץ ישראל?

תשובה

ר’ זירא דאג שאם יהסס הוא עלול להחמיץ את ההזדמנות להיכנס לארץ.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

מה הייחודיות של ארץ ישראל שדווקא על ניסים שנעשו בה אומרים הלל? [גמרא-5]

שאלה

מה הייחודיות של ארץ ישראל שדווקא על ניסים שנעשו בה אומרים הלל?

תשובה

1. ההשגחה על ארץ ישראל במדרגה גבוהה יותר משאר הארצות, וממילא ראוי לומר הלל ושיר על ניסים הנעשים בארץ.
2. בארץ ישראל ראוי לומר שירה על הנס מצד השפעת שלמות הארץ כאשר ישראל עליה.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

אין שכינה שורה בחוץ לארץ [גמרא-6]

שאלה

רבי אבא הספיד את רב הונא שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה ומפני שחי בחוץ לארץ לא שרתה. מדוע?

תשובה

החומר בארץ ישראל מקבל מדרגה אחרת של קדושה, ודבר זה נותן את האפשרות לזכות לטהרת הגוף וכוח הדמיון- המאפשרים לחוות השראת שכינה.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

מדוע מתו אלימלך, מחלון וכליון? [גמרא-7]

שאלה

מדוע בגלל שאלימלך ובניו יצאו מארץ ישראל נענשו במיתה?

תשובה

חטאם של אלימלך ובניו הוא הפניית גב לאומה בשעתה הקשה: הגיאוגרפי (הירידה מהארץ), הכלכלי (הסירוב לתמוך בעם) והמשפחתי (נשיאת הנשים המואביות).

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

חיבוב הארץ בידי האמוראים [גמרא-8]

שאלה

איזה לקחים יכולים ללמוד מאהבת האמוראים לארץ ישראל?

תשובה

באהבה יש חיוב שהאדם יפעול בצורה מעשי: לעלות לארץ, להשקיע בה, ולבחור להסתכל בצד היפה שלה.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש אלוה [גמרא-9]

שאלה

מדוע יש יותר הגשמה לחיות בארץ ישראל מאשר מחוץ לארץ ישראל?

תשובה

יש צד מיוחד של עבודת ד’ בקיום המצוות הלאומי של עם ישראל. חלק גדול מאוד מהמצוות אי אפשר לקיים בחו”ל. בלעדי ישיבה של כל עם ישראל בארץ ישראל חסרה מדרגה גדולה מאוד בעבודת השם.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

מדוע משה רבינו מסרב לברך על הכוס [גמרא-10]

שאלה

הגמרא במסכת פסחים אומרת כי לעתיד לבוא הקב”ה יעשה סעודה לצדיקים, ובסיומה יעבור כוס של ברכה ביניהם. מדוע משה מסרב בגלל שלא זכה להכנס לארץ ישראל

תשובה

אילו היה משה נקבר בארץ, היו מתכפרים חטאיו, כמו חטא מי מריבה , כי כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח שמכפר על עוונותיהם של ישראל.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר