תומך לשנה

גבריאל שונוולד ומשפחתו

לזכרו של דודו שמעון קליכמן ז"ל

כל השיעורים בנושא מדרש

ארץ זבת חלב [מדרש-1]

שאלה

ארץ ישראל מתוארת כארץ “זבת חלב ודבש”. האם ‘חלב’ בא לתת שבח לתוצר הארץ או לתוצר בהמות הארץ?

תשובה

פירושים על המדרש ותנ”ך מסבירים שהשבחים הם על התוצרת (ענבים). הצד המזרחי של הירדן זוכה לשבחים שמייצר “חלב” מן הפרות ואילו הצד המערבי זוכה לשבחים על יין (ענבים).

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

ארבעה נקראו קנין [מדרש-2]

שאלה

1] עם ישראל 2] ארץ ישראל 3] בית המקדש 4] תורה

מדוע רק ארבעה אלו ? הרי ה’ מלא כל הארץ כבודו והוא בעלים על הכל?

 

 

 

תשובה

הכל של הד’, אבל ארבע אלו הם הכי מגלים את הופעתו של ד’ בעולם.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

שלי לשלי [מדרש-3]

שאלה

מדוע החליט המלך שעדיף לחתן את עבדיו לשפחותיו, מאשר לרכוש עבדים ושפחות נוספים?

תשובה

ד’ חפץ באומה שלו, לחיות בארצו כיוון שכמעצמה לאומית בארץ ישראל (ולא פיזור ברחבי העולם) אנו יכולים להגשים את רצונותיו של ד’ בשלמות.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

עמד וימודד ארץ [מדרש-4]

שאלה

מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא “מדד” את הארץ ומה היה מטרתו?

תשובה

מדד הכוונה התאים. ד’ חיפש את הארץ המתאימה ביותר לעם ישראל כדי שהאומה תחשוף ותממש את הכוחות שבתוכה.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

תבל -שהיא מתובלת בכל [מדרש-5]

שאלה

מדוע המדרש מתעלם מהמשמעות הפשוטה שיהיה שפע של מזון ומעדיף ללמד שארץ ישראל מייצרת את כל סוגי האוכל?

תשובה

ארץ ישראל היא המקום המרכזי בו מתכנסים כל כוחות החיים. כל מה שקיים בעולם חייב להתקיים במידה מסוימת בתוך ארץ ישראל, שכן כל הבריאה נובעת ומטופחת על ידי הארץ.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

ארבעה נקראו נחלה [מדרש-6]

שאלה

1] עם ישראל 2] ארץ ישראל 3] בית המקדש 4] תורה מה ההבדל בין קנין ונחלה?

תשובה

קנין הוא ביטוי למקומו של האדם בעולם, ונחלה מבטאת את מהות של האדם בעולם הזה. המהות של ד’ מתגלה בעולם דרך הארבעה. הגילוי האולטימטיבי הוא כאשר הארבעה מתאחדים.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

להתאבל ולשמוח עם ירושלים [מדרש-7]

שאלה

מדוע מי שאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה?

תשובה

1. החתם סופר מסביר שאי אפשר להתנחם על אדם חי. באופן דומה, מאחר שקיימים ירושלים ובית המקדש השמיימים, והאובדן הוא רק בארץ, לכן אנו ממשיכים להתאבל.
2. רבי לוי יצחק מברדיטשב מסביר כי מי שבשבילו ירושלים חסרה , שמצפה בכנות להיבנותו מחדש, מסוגל לתפוס את סימני האור המעודנים בתוך החושך המעידים על הגעת הגאולה.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

מדוע משה רבינו לא זכה להיקבר בארץ ישראל [מדרש-8]

שאלה

מדוע יוסף זכה להקבר בארץ ישראל ואילו משה לא זכה?

תשובה

הקשר בין כל יהודי לארץ ישראל כל כך עמוק, כל כל יסודי – שאפילו יהודי שלא נולד בארץ באמת מוצאו הוא מארץ ישראל.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

למה זכה בנימין שהשכינה תשכון בחלקו [מדרש-9]

שאלה

1. בנימין לא היה בחטא המכירה של יוסף
2. רק בנימין נולד בארץ ישראל.

מה המשמעות של שתי הסיבות של המדרש?

תשובה

המדרש רומז על מצוות בין אדם לד’ ומצוות בין אדם לחברו. בנימין בלט בשני האזורים; הוא כלל לא היה מעורב בשינאת חנם והמהר”ל מסביר שאלוהים עיכב את לידתו של בנימין מכיוון שהייתה לו נשמה ייחודית הראויה להיוולד בארץ ישראל.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר