תומך לשנה

מאיר אלנדב

לע"נ אבי מורי רבי רפאל יאיר בן בדור ומאיר (אלנדב) זצ"ל

כל השיעורים בנושא משנה

המסר של מצוות הביכורים [משנה 1]

שאלה

מדוע לדעת רבי יוסי הגלילי, הצורך שהפירות יהיו מ”ארץ זבת חלב ודבש” הוא מחייב?

תשובה

מצוות הביכורים חלה דווקא במקום התורם ביותר להבעת הערכה לטובתו של אלוהים. “ארץ זבת חלב ודבש” הוא ייעודו של נתינת הארץ לעם ישראל.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

קדושת שילה וקדושת ירושלים [משנה 2]

שאלה

מדוע בשילה קדושתה מתפשטת לכל מקום שניתן לראותה, לעומת ירושלים, שקדושתה לתחום המוקף חומה?

תשובה

ככוחו של יוסף, קדושת שילה, מפיץ ומרחיב את תחום הקדושה אף למקומות החול. ככוחו של יהודה, קדושת ירושלים, מובדלת ומיוחדת בקדושה עליונה.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות [משנה 3]

שאלה

מדוע המשנה מסבירה שקדושתה היא שמביאים ממנה עומר, בכורים ושתי הלחם ולא מארצות אחרות?

תשובה

קדושה מתבטאת במצוות בהלכה והנהגה מעשית ברורה ומחייבת. העובדה שמצוות אלה ייחודיות לארץ, מעידה על כך שלארץ קיימת מציאות ייחודית שבה אין מקום דומה לה.

מגיש: אריאל פינקלשטין

לקריאת המאמר

הקשר לארץ ישראל בזכות האבות [משנה 4]

שאלה

מדוע היה צורך למשנה להציג את ההלכה שעצים שנטעו לפני כניסת עם ישראל לארץ פטורים מערלה, הלא זה מובן מאליו?

תשובה

מכיוון שארץ ישראל הייתה שייכת לעם ישראל מזמן שד’ נתן אותה לאברהם אבינו, היה צורך ללמד כי איסור ערלה החל רק עם כניסת ישראל לארץ.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

איכות פירות ארץ ישראל [משנה-5]

שאלה

מה מיוחד בפירות ארץ ישראל שחובה לעשר דמאי בכל מקום ולא רק מארץ ישראל?

תשובה

איכות פרי הארץ משקפת את מעמדה הרוחני של עם ישראל. אם עושים מצוות אז יש שפע בעולם כי ארץ ישראל היא מקור הברכה בעולם.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

קדושת גבולות הארץ המובטחת לאבות [משנה-6]

שאלה

איך קדושת גבולות הארץ המובטחת לאבות משפיעה על דיני מעשרות?

תשובה

גבולות הארץ שהבטיח ד’ לאבות, הם קדושים במהותם, ולכן נצטווינו לכבוש אותם תחילה.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

ארץ ישראל ועם ישראל – הבסיס למציאות התורה [משנה-7]

שאלה

מדוע העונש של חטא המרגלים היה יותר חמור מחטא העגל?

תשובה

הגר”י עמדין מסביר “כי ישראל קרוים נחלת ד’, והארץ היא נחלתו. והתורה תלויה בשניהם, בעם ה’ על נחלת ה’. והעוזב אחת, עזב השניה”.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

המעשרות מקדשות את החומר [משנה-8]

שאלה

מדוע לפי המשנה ב”וידוי מעשרות” יש תפילה שיהיה טעם טוב בפירות?

תשובה

הטעם הטוב שבפירות הוא מעדן את האדם ומשמח אותו שמחבר אותו ללימוד תורה. לעם ישראל קידוש החומר זה מטרה לאומית שניתן להשתמש בחומר כדרך לעבודת ד’.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

מצוות השמיטה כרמז לימות המשיח [משנה-9]

שאלה

איך ידעו חז”ל שאם נגמר באזור מסוים לחיות – אזי הוא כלה, ואין מקום אחר למצוא את הפירות?

תשובה

במהלך שנת השמיטה, שנת עלייה מהחומרנות, אנו שואפים להתחבר לרמת הדאגה המוסרית הגבוהה של כל יצורי האל.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר