תומך לשנה

כל השיעורים בנושא

ארץ ישראל השפעה טובה נגד כעס [נביא 1]

שאלה

מדוע היה דחוף אחרי פטירתו של משה, שעם ישראל יכנס לארץ?

תשובה

בדומה למשה, ארץ ישראל, גורמת לאדם להבין שאלוהים מנהל את העולם ואסור לכעוס כאשר מצבים אינם הולכים על פי הציפיות שלנו.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

תיקון לחטא המרגלים [נביא 2]

שאלה

1. האם שליחת מרגלים היא דבר חיובי או שלילי?

2. מדוע יהושע שולח מרגלים הרי שליחת מרגלים על ידי משה הובילה לקלקול עצום?

תשובה

שליחת ריגול היא חיובית או שלילית בהתאם למטרות אותה משימה. משימתו של יהושע הייתה חיובית שכן הסוכנים הקלו על כיבוש הארץ.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

אחדות עם ישראל: תנאי לקבלת ארץ ישראל [נביא 3]

שאלה

מדוע לפני כניסה לארץ ישראל קרה נס שכל עם ישראל עמדו בין שני בדי הארון?

תשובה

עם ישראל קיבל את התורה כשהשיגו אחדות בהר סיני. גם הנס שקדם לכניסת עם ישראל לארץ מבטא כי הצלחת האומה בארץ תלויה באחדות. אז יש השראת שכינה על עם ישראל.

מגיש: חגי גרינבלט

לקריאת המאמר

מטרת הצבת האבנים שנלקחו מהירדן [נביא 4]

שאלה

מה היו הניסים ומטרתם שקרו לעם ישראל כשעברו את הירדן לארץ ישראל?

תשובה

הניסים בעת הכניסה לארץ נועדו לעזור לעם ישראל לשמור על רמת קדושה בכל פעם שהם יעסקו בפעילויות ארציות בארץ על ידי מודעות מתמדת לנוכחותו של אלוהים.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

מתחברים למעשי אבות לרשת הארץ [נביא-5]

שאלה

מדוע בכניסת לארץ ישראל ד’ מצווה למול ‘פעם שנית’?

תשובה

בכך שעם ישראל עשו ברית מילה והקריבו את קורבן הפסח, זה מראה שהם פועלים בדרכי האבות ולכן היו ראויים למימוש ההבטחת ד’ לרשת הארץ.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

מטרת הנסים הגילויים בכיבוש יריחו [נביא-6]

שאלה

מדוע היה צורך שיריחו תיכבש בדרך ניסים גילויים?

תשובה

1. שעם ישראל יכירו שהצלחתם היא מד’.
2. כדי להפיל על האומות יראה מהקב”ה ומישראל עמו.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

סדר הגאולה: חזרה ארצה ואז תשובה [נביא-7]

שאלה

בתהליכי הגאולה מה בא קודם קיבוץ גלויות או הטהרה?

תשובה

שלב 1- קיבוץ גלויות מהווה קידוש השם כי זה יעצור את טענת האומות על חוסר יכולתו של ד’ להשאיר את עם ישראל בארצו.

שלב 2- ד’ יביא את עמו לארץ, שבה האווירה הקדושה של ארץ ישראל בכוחה לטהר את עם ישראל.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

ציון תפדה במשפט, והשבים אליה ישובו בצדקה [נביא-8]

שאלה

לפי הפסוק, איך עם ישראל יעשה תשובה, ויזכו לגאולה?

תשובה

ציון, ירושלים, ראויה לגאולה אפילו לפי הדין, שהיא שילמה כפליים בעבור החטאים שהיו בתוכה. ושביה- עם ישראל, יגאלו באמצעות חסדו ד’, על ידי עשיית תשובה.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר

ה’ אינו עוזב את ציון ועם ישראל [נביא-9]

שאלה

כתוב בפסוק בישעיה: “וַתֹּ֥אמֶר צִיּ֖וֹן עֲזָבַ֣נִי ה’ וַאדֹנָ֖י שְׁכֵחָֽנִי”. מדוע בפסוק ישנה כפילות “עזבני ה’ ואדני שכחני”?

תשובה

ציון מרגישה שד’ לא רק עזב אותה אלא שכח אותה כאילו התנתק ממנה לגמרי. התשובה של ד’ היא כמו שאמא לא יכולה לשכוח את הילד שלה, ד’ לא שוכח את האומה שלו.

מגיש: ידידיה סולומן

לקריאת המאמר