התחברות / הרשמה

"וכל אשר יעשה יצליח"

ארץ ישראל יומי

ברכות מאת ידידינו ותומכינו

הרב יעקב אלעזר כהנא שפירא

ראש ישיבת מרכז הרב בירושלים וחבר מועצת הרבנות הראשית/

הרב יהושע רוזן

מוותיקי תלמידי הרב צבי יהודה הכהן קוק, לשעבר ר”מ ב’מרכז הרב’ ובישיבת ירושלים לצעירים/

הרב יצחק קופמן

חבר ועד לעמותה ארץ ישראל יומי, לשעבר ר”מ ותיק בישיבת ירושלים לצעירים.

הרב יוסף צבי רמון

רב מועצת גוש עציון, ראש ישיבה מכון לב

הרב אבי סילבצקי

חבר לעמותה ארץ ישראל יומי, ר”מ במרכז הרב.