ברוכים הבאים לאתר הלימוד
ארץ ישראל יומי

"אין תורה כתורת ארץ ישראל" (בראשית רבה פ"א)

לימוד לפי נושא

לימוד שבועי

פרשת השבוע: וילך

משה בן-דוד

מברך את כלל ישראל

שנה של בריאות, שמחה והצלחה

מצוות הקהל-חיבור בין עם ישראל להקדוש ברוך הוא

חומש

מצוות השמיטה כרמז לימות המשיח

משנה

אודות העמותה

הקמנו את האתר במטרה לחזק את אהבת ארץ ישראל ואת האידיאליזם לחיים בארץ ישראל על בסיס התורה ומקורות חז”ל.
הכותבים הם אברכים ותלמידים מישיבת מרכז הרב. ישיבת מרכז הרב מוכרת כישיבה העוסקת בתורת ארץ ישראל על פי מקורות בתורה וחז”ל, לאורם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל ובנו, הרב צבי יהודה קוק, זצ”ל.